Historie

Frem til midten av 1500-tallet var Reilstad en gård.
Nå er den delt opp i ca 130 bruksenheter.

Mer informasjon fra den første registrerte bosettingen og hvordan de ulike gårdene har vokst frem og utviklet seg samt slektshistorie, finner en mye om i boken ”Finnøy Gard og ætt I”. Og om Reilstad gård i kap. 4 s 90 – 121.
Les denne boken med undertittelen “Gardane på sørdelen av Finnøy” digitalt her, Nasjonalbibliotekets nettside. (Evt. lån eller kjøp på Finnøy folkebibliotek.)

Navnet

Reilstad er opprinnelig navnet på en gård, og har antagelig fått navnet etter Reidulfs stad eller buplass.
Det har hatt forskjellige skriveformer. De som er registrert er: Redolstad (1460), Rydstada (1519), Redelstad (1521), Rylstad, Regelstadt (1536), Røggelstad (1602), Reilstad (1606), Regilstad (1610), Røgelstad 1661) og Regelstad (1723).

Vikingtiden

I området har en funnet flere gravhauger fra vikingtiden. På Borgaråsen har en funnet spor av et eldre forsvarsanlegg. Eldre nausttomt er også funnet. Eldre gjenstander som har blitt funnet, har bl.a. Arkeologisk museum i Stavanger overtatt.

Landhandleri

Antall landhandleri på midten av 1900-tallet og anløp av rutebåter, tyder på at Reilstad var en sentral plass på Finnøy.

Knut Ingebrethsen startet med handel på begynnelsen av 1900-tallet. Samuel Andreas Severson  startet landhandel. Ola Endreson drev bl.a. også med handel, og sønnen Olav Reilstad startet opp landhandel.

Landhandelen Reilstad landmannslag var den siste som åpnet i 1923. Tre av byggene der det ble drevet handel er plassert rett ved siden av hverandre, to som de var og det i midten et nytt bygg plassert på samme sted som forrige butikk.

Se noen av bildene fra perioden 1917 – 1964 under Historie v – Bilder.

Reilstad og Finnøy under krigen

Historien fortalt av en som opplevde den. Del 1 og del 2 i Øyposten.

Reilstad nå

Et livskraftig bygd som nå har blitt en del av Stavanger kommune. Med mange idylliske feriehus langs sjøen og bolighus hvor de fleste har god utsikt.
Bedrifter lokalisert på eller tilknyttet Reilstad, se undermenyene på “Bedrifter”.

Mer info om Historie

Se “Historie  V ” undermenyen.