Ryfylke Sjøtjenester AS

– sjøfrakt av maskiner, kjøretøy, byggevarer, masser
– tjenester oppdrett/havbruk
– fortøyninger og ankerlodd
– sleping

Ryfylke Sjøtjenester transport ustyr maskiner byggevarer sleping heving fortøyning havbruk oppdrett

Fraktefartøy med heisekraner og vinsj

T: 995 95 501
E: ryfylke.sjotjenester@gmail.com
Åpent: 00:00 – 23:59
Adr: Reilstadvegen 24, 4160 Finnøy

Ryfylke Sjøtenester Frakt til sjøs Sleping Båtfeste Fortøyning

Frakt av gravemaskiner, maskiner, byggevarer og utstyr fra fastland til holmer, hytter o.l.:

 • Byggevarer / materialer
 • Anleggsmaskiner og henger
 • Maskiner og utstyr
 • Materialer, betongblokker m.m.
 • Sand og jord
 • Septiktanker

Oppdretts- / havbruksanlegg:

 • Heising og flytting av nøter
 • Spyling, vedlikehold av utstyr
 • m.m.
  Lang erfaring med ulike arbeidsoppgaver på oppdrettsanlegg.

Div. andre tjenester:

 • Legge ut eller fjerne undervannskabler
 • Legge ut eller fjerne ankerlodd til fortøyninger båter eller flytebrygger
 • Heving av nedsunkne båter
 • Fjerning av båtvrak fra strandsonen
 • Fjerning av kjettinger
 • Grave ut og fjerne masse i sjøkanten på vanligvis utilgjengelige steder
 • Frakt eller sleping av båter
 • Frakt av siloballer, landbruksutstyr o.l.

  Ta kontakt hvis du har andre ønsker og behov, vi får til det meste.
  Og tar oppdrag i hele Rogaland og Sunnhordland.

Hovedfartøyet “Sanna”:

 • fot
 • dybde
 • tonn
 • knop
 • rekkevidde teleskop-heisekran: 21 meter
Ryfylke Sjøtjenester Transport av ....

Kontakt Ryfylke Sjøtjenester:

Telefon ring oss kontakt oss Reilstad

995 95 501 – Eilef Eide Andreassen

Send mail e-post kontakt oss Reilstad

ryfylke.sjotjenester@gmail.com

Adresse kontakt besøk post brev Reilstad

Reilstadvegen 24, 4160 Finnøy i Ryfylke