Næringsliv 1950

Bedrifter i Finnøy Herad for over 70 år siden

Registrert lokalisert Reilstad 1950:
– R. Bokn (notbruk)
– Finnøy Telefonselskap
– Olaus Kvame (tomatdyrker)
– Olav Reilstad (landhandel)
– Reilstad Slip & Motorverksted
– Zendrick Severson (landhandel)

Se mer detaljert informasjon på sidetallene 933 – 940 om Nærings- og arbeidsliv i Finnøy (digitalisert bok, Nasjonalbiblioteket):
Det Norske næringsliv 7: Rogaland fylkesleksikon (redaktør Johs. Sætherskar).

Bedrifter Det Norske Næringsliv Reilstad Finnøy 1950