Finnøy Bygg AS

Lokal byggmester.
Tømrer / snekker med spesialiteter som:
bygge enebolig, vinterhage, naust, hytter og anneks.
Tilbygg/påbygg og rehabilitering.

Finnøy Bygg vinterhage tømrer snekker byggmester tilbygg påbygg hus bygge hytte anneks bytte vinduer Logo
Enebolig vinterhage tømrer snekker byggmester tilbygg påbygg hus bygge hytte anneks bytte vinduer Reilstad

Byggmester, tømrer og snekker som tar byggeoppdrag som f.eks:

  • nybygg enebolig og hytte
  • vinterhage
  • naust
  • anneks
  • tilbygg / påbygg hus
  • terrasse
  • bytte vinduer, kledning og tak
  • ombygging
  • rehabilitering
  • leilighetsbygg
vinterhage tømrer snekker byggmester tilbygg påbygg hus bygge hytte anneks bytte vinduer Finnøy Rennesøy Randaberg
Vinterhage tilbygg/påbygg hus

Bygger hovedsakelig i Finnøy og Rennesøy, men tar også byggeoppdrag på Nord-Jæren.

Byggmester hus vinterhage tømrer snekker tilbygg påbygg hus bygge hytte anneks vinduer
vinterhage bygge anneks tømrer snekker byggmester tilbygg påbygg hus hytte bytte vinduer
tømrer snekker byggmester tilbygg påbygg hus bygge hytte anneks vinterhage bytte vinduer
Funkishus Fogn, anneks tilbygg hytte Reilstad og enebolig Judaberg, Finnøy

Kontakt oss:

Telefon ring oss kontakt oss Reilstad

913 44 291

Send mail e-post kontakt oss Reilstad

post@finnoybygg.no

Adresse kontakt besøk post brev Reilstad

Reilstadvegen 47, 4160 Finnøy