Veksthus utstyr:

Produsenter og leverandører
forhandler i Norge Olav Reilstad:

Berg Hortimotive:
Vogner og traller for enkel, effektiv og sikker høsting og transport i veksthus.
Over 50 års erfaring.
Mer info om Berg Hortimotive traller og vogner for veksthus.

Vogner traller høsting transport veksthus forhandler Norge Berg Hortimotive nettside web link

Steenks Service:
Nye og brukte traller og vogner for høsting og transport.
Stroppemaskiner.
Pallehjørne-påsetter maskiner.
Mer info om Steenks Service traller, stroppemaskiner m.m for veksthus.

Stroppemaskin pakking veksthus grønnsaker forhandler Norge Steenks Service

Omron:
Automasjon for effektiv og skånsom pakking
Mer info om Omron:
Omron automasjonssystemer og
Omron sensorer.

GNA:
Pakkemaskiner som f.eks. flowpakkemaskiner for frukt og grønnsaker.
Mer info om GNA pakkemaskiner.

Meteor Systems:
komplette dyrkingssystemer med bl.a.
vanningssystemer, rørkrybber, dyrkingsrenner for jordbær m.m. 
Mer info om Meteor Systems dykingssystemer.

Steenks Service:
elektriske traktorer, veksthustraller, vaskemaskiner for veksthus, stroppemaskiner, krokmaskiner og sprøytemaskiner.
Mer info om Steenks Service utstyr for veksthus m.m.

Foreløpig liste med lenker til ulike leverandører og samarbeidspartnere:

Hva gjør Olav Reilstad ?

Står for salg og formidling fra flere firma fra fjernt og nær.

Sjekk denne listen:

https://knapphus.no/energi/

https://www.fiska.no/

https://www.transpakcorp.com/

https://www.steenks-service.nl/

https://www.fkra.no/

https://www.boixeurope.com/

https://martinstolze.nl/en

https://www.lre.nl/

https://www.aweta.com/en/

https://www.sormagroup.com

https://www.meteorsystems.nl/en/

https://www.taks.nl/

http://www.koppertmachines.nl/en/product-groups/packaging/cup-filler

Dere kan sjekke pakkerier rundt omkring i hele Sør-Norge, Frosta halvøya, Miljøgartneriet, Lauvsnes Gartneri, hva som er levert av utstyr osv.