Bedrifter

Et livskraftig næringsliv preget av “gründerånd” og høy spisskompetanse innen sitt fagfelt er lokalisert på eller tilknyttet Reilstad.
Mer info i “Bedrifter v ” undermenyen.

Næringsarealer utenom på Reilstad kai finner en i nærheten som f.eks. “Platå” like ved utløpet av den undersjøiske tunnelen i nabobygda på Kindingstad (ved tidligere ferjekai). Og på Judaberg.

Ressursgruppen for De blågrønne øyane i Næringsforeningen i Stavanger-regionen dekker området med de tidligere selvstendige kommunene Finnøy og Rennesøy.
Bl.a. har veksthus, landbruk, havbruk/fiskeoppdrett og reiseliv en viktig rolle sammen med en svært sammensatt næringsliv.