Kindingstad og Cleng Peerson-huset

Beskrivelse av gåturen fra Reilstad

Varighet: 1 – 1,5 timer. Tilrettelagt for barnevogn.

Hvordan komme dit?
Fra Reilstad kai følg hovedveien ca 600 m opp til T-kryss. Ta til venstre, gå gjennom undergang gjennom riksveien. Videre rett fram forbi ballbingen.
Etter ca 300 m, i T-kryss gå rett frem. **

Fortsette på god og flat vei et par kilometer rett frem.
Hvor en da passerer drivhusene. Og et par hundre meter etter de tar rett frem i T-kryss, inn på Kindingstadvegen.
Når du kommer i Y-krysset hvor Kvitevikvegen starter til venstre, gå ca 100 på Kvitevikvegen. Ved første avkjørsel er det en løe og deretter ett hvitt eldre hus (nr 3) som er Cleng Peerson-huset. Evt. mer info under overskriften “Cleng Peerson bosteder” på restauration.no/fun-facts/ )

Snu og gå samme vei tilbake.

** Evt. kan en gå en lengre og brattere tur opp til høyre, følg skilting til Teigen turområde. (Om Teigen friluftsområde og Bergevarden med bilder – Visit Norway.)

Se også de andre turforslagene nederst under menypunktet Aktiviteter.